FESTAS

Amil é unha festa!

Na Amil, como bos galegos, somos festeiros, gustamos de xuntarnos. Calquera día é bo, pero hai datas nas que é para nós unha honra poder convidar a familia e os amigos e que a parroquia se encha de xente.

Xa sexa a festa relixiosa ou profana, Amil está presente entre as citas de máis sona da comarca.

E temos establecido un calendario festeiro, de longa tradición xa.

calendario