Xestión e obxectivos

logomontesO 31 de maio do 1982, o Xurado Provincial de Montes aproba clasificar -co expediente 160- unha superficie de 408 hectáreas do monte Acibal como monte veciñal en mancomún pertencente á comunidade veciñal de San Mamede da Amil.

O monte en mancomún da Amil ten os seguintes lindes:

  • Norte: terreos particulares e monte de Cosoirado
  • Sur: termo municipal de Campo Lameiro
  • Leste: termo municipal de Campo Lameiro
  • Oeste: termo municipal de Barro e monte Acibal de San Pedro de Rebón.

O órgano de xestión da Comunidade de Montes é a xunta reitora. Está formada por 13 membros, que se renovan cada catro anos, segundo se establece nos estatutos que rexen a súa actividade.

A principal función da xunta reitora é a administración, o aproveitamento e a posta en valor do monte, actividades que na actualidade se fan seguindo o establecido no Plan xeral de ordenación do monte que a comunidade aprobou o ano 2002.

Aproveitamentos do monte

Os principais aproveitamentos do monte son o madeireiro, o gandeiro e o cinexético.

SUPERFICIE DOS TIPOS DE MONTE
Monte raso 85 hectáreas
Pasteiros 15 hectáreas
Arborado 308 hectáreas

5montes    2montes

OCUPACIÓN DE SUPERFICIE ARBORIZADA POR ESPECIE
Piñeiro bravo (Pinus pinaster) 84 hectáreas
Piñeiro manso (Pinus insignis) 31 hectáreas
Carballo ( Quercus robur ) 41 hectáreas
Eucalipto ( Eucaliptus globulus) 39 hectáreas
Produción mixta 113 hectáreas